Jelen adatvédelmi tájékoztató elfogadásával hozzájárulok ahhoz, hogy a Nádorkerti Vendéglátóipari Kft.(székhely: 1238 Budapest, Hősök tere 37., cégjegyzékszám: 01 09 373870, valamint Varga Márton (szig szám: 401647TA) a továbbiakban: Adatkezelő) által üzemeltetett www.aligatorkopaszi.hu oldalon megadott személyes adataimat a cél fennállásának teljes időtartama alatt kezelje és ennek során részemre elektronikus hírlevelet és/vagy mobiltelefonra szöveges üzenetet küldjön. Az Adatkezelők kijelentik, hogy a személyes adatokat kizárólag a fent írt célból használják, illetve azokat csak e cél elérése érdekében továbbítják, a mindenkor hatályos adatvédelmi törvény előírásainak megfelelően. FONTOS TUDNIVALÓK A regisztráció során az adatszolgáltatás minden esetben önkéntes, azaz a látogató szabadon dönthet arról, hogy megadja-e a kért személyes adatait. A személyes adatok megadásával egyidejűleg az adatkezeléssel érintett személy kijelenti, hogy az így átadott adatok megfelelnek a valóságnak. Az érintett a belvarosi@cooltourbar.eu elektronikus e-mail címen tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, kérheti továbbá személyes adatainak helyesbítését és törlését. Emellett, az adatkezeléssel érintett személyt megilleti a tiltakozási jog, valamint a bírósági jogérvényesítés joga. Az Adatkezelők megtesznek minden szükséges intézkedést annak érdekében, hogy biztosítsák az adatok biztonságos, sérülésmentes kezelését és az ehhez szükséges adatkezelési rendszerek kiépítését, működtetését. Az Adatkezelők gondoskodnak arról, hogy a kezelt adatokhoz illetéktelen személy ne férhessen hozzá, ne hozhassa nyilvánosságra, ne továbbíthassa, valamint azokat ne módosíthassa, törölhesse. Az Adatkezelők megtesznek minden tőlük telhetőt annak érdekében, hogy az adatok véletlenül se sérüljenek, illetve semmisüljenek meg. A fenti kötelezettségvállalást az Adatkezelők az adatkezelési tevékenységben részt vevő munkavállaló részére is előírja. ZÁRADÉK Alulírott önkéntesen, egyértelműen és kifejezetten hozzájárulok ahhoz, hogy a jelen regisztráció során megadott személyes adataimat az Adatkezelők piackutatás és közvetlen üzletszerzés (direkt marketing), valamint az ételrendelések feldolgozása céljából kezeljék és tárolják. Az adatvédelmi tájékoztatót megismertem, és azt magamra nézve kötelező érvényűnek fogadom el. Az aligatorkopaszi.hu -t üzemeltető Nádorkerti Vendéglátóipari Kft. eleget tett az adatvédelmi nyilvántartásba vételt érintő kötelezettségének, az adatkezelési tevékenységét a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság számára a megfelelő formában eljuttatta. Szolgáltató adatai ÜGYFÉLSZOLGÁLAT ELÉRHETŐSÉGE + 36 30 445 20 65 belvarosi@cooltourbar.hu